Welkom op de infosite van het
Vlaams-Brabants Provinciaal Wandelsport Comité

B.P.W.C.

Overzicht van de clubs en hun activiteiten van de
Vlaams-Brabantse wandelclubs aangesloten bij de Vlaamse Wandel Federatie

* * * * * * * * *

BPWC vzw

Info over het Vlaams-Brabants Provinciaal Wandelsport Comité

 

Doel

* Promotie van de wandeltochten van de Vlaamse Wandel Federatie in Vlaams-Brabant

* Overlegorgaan als tussenschakel tussen clubs en de federatie

* Communicatie t.o.v. gemeentelijke en provinciale overheden

* Bewaarder van de goede federatiewerking

* Reflectiegroep over werking en doelstellingen van de federatie

 

Raad van Bestuur

 

 

BPWC-Nieuws

 

 

 

 

BPWC in cijfers

 

Verslagen van de Raad van Bestuur

 

Verslagen van de Algemene Vergadering BPWC

 

Volgende Algemene Vergadering

 

Statuten BPWC vzw